вул.Молодіжна,12
м. Херсон

 • Виховання  високоморального, національно свідомого підростаючого покоління, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національних традицій.
 • Сприяння набуттю дітьми патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства.
 • Формування навичок спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади. спроможності дотримуватись законів, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів.
 • Сприяння набуттю знань про спосіб та принципи організації учнівського колективу, що забезпечує комплексний підхід до виховання учнів шляхом їх залучення до систематичної участі у навчально-виховному процесі.
 • Пропаганда кращих здобутків національної культури та духовної спадщини, відродження національних свят та обрядів.
 • Популяризація притаманних українському народові сімейних традицій.
 • Формування навичок  правомірної поведінки, позитивних  мотивів  активної участі    в суспільному житті.
 • Виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя.
 • Формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство;
 • Впровадження інноваційних форм роботи з батьками.
 • Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.
 • Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

.

Скринька довіри

ПОСИЛАННЯ